Toelichting bij 'Routekaart' advies PO-VO

Suggesties

Stappen

Links

 

Stap 0

Algemene informatie:

 • Landelijk
 • Regionaal

 

   

  Regelgevingovergang PO- VO

   

   

  • Mogelijkheid voor leraren PO “meelopen” in VO (en vice versa) afspreken.    


  Stap 1

  Midden groep 7

  1. In kaart brengen alle leerlingen met OPP (PrO)
    
  2. Algemene informatie aan ouders en leerlingen over VO en overgang PO-VO

   

   

   Het VO in Nederland   

   Procedure centrale aanmelding  

   

  • Bij voorkeur door adviesgroep
  • Mogelijk overleg met VO

  Stap 2

   (Uiterlijk) eind groep 7

  1. pre-advies formuleren en bespreken met leerling en ouders

   

  Zie naslagwerk met lln. kenmerken

   

   

  • Informatie avonden PO-VO (groep 8)


   

   

   

   


  Stap 3

  Groep 8 (september, november)

  PO

  1. Start digitale overdracht (OSO)
  2. Ouders informeren over actuele activiteiten
  3. Nagaan of er onderzoek nodig is ivm LWOO, PrO.

   

   

  Digitaal Overdrachts Dossier (OSO)

  Jaarrooster / Overzicht inschrijfdata

  Brochure “Naar welke school?”

   

  • Gelegenheid overleg met VO. (Kan eventueel met ouders).
  • (Vroege) aanmelding Praktijk Onderwijs(is wenselijk)
  • LVS compleet
  • Voor 1 maart advies

  Stap 4

   

  Medio groep 8

           PO

  1. Afronding LVS compleet
  2. Defenitief enkelvoudig schriftelijk advies aan ouders en leerlingen vóór 1 maart.

   

   

  Procedure centrale aanmelding

  adviesverklaring_overgang_po_vo

  ouderbrief centrale aanmelding

  • Leerachterstanden/ leerdomeinen zonodig OPP bijgevoegd

  Stap 5

  Tussen 1 maart en 1 april

  PO

  1. OSO
  2. ouders melden leerling persoonlijk aan bij VO

  POVO overzicht inschrijfdata

  Andere belangrijke data

  Contactpersonen

  Onderwijskundig rapport

  • Mogelijk nadere ondersteuning op maat i.v.m. OPP?
  • Hogere score eindtoets: heroverwegen basisschooladvies en eventueel bijstellen

  Stap 6 

  april, juni

  VO

  • schriftelijk bericht ouders/leerling en basisschool
  • plaatsing in juiste afdeling / leerweg
  • kennismaking met VO

  PO

  • voor eind mei: eindtoetsgegevens naar VO
  • uitwisselen gegevens in DUO/BRON

  PO-VO

  • warme overdracht

  Jaarkalender

   

  Placemat/Routekaart

   

   

   

  Stap 7

  juni, september

  • VO: Interne overdracht
   
  • Passen de afgegeven schooladviezen bij het vervolgsucces van de leerlingen?

  Stap 8

  Terugkoppeling VO – PO

   

  1e leerjaar

  • Elk rapport naar PO

   

  2e en 3e jaar

  VO stuurt rapportgegevens  naar PO totdat het vervolg van de schoolloopbaan is vastgesteld.

   

    


   

  Copyright © 2023 OverlegPOVO    |    Site by WIS