Toelichting bij 'Routekaart' advies PO-VO

Suggesties

Stappen

Links

 

 Stap 0

 Algemene informatie:

 • Landelijk
 • Regionaal

 

 

 

 • Mogelijkheid voor leraren PO “meelopen” in VO (en vice versa) afspreken.

Stap 1

Midden groep 7

 1. In kaart brengen alle leerlingen met OPP (LWOO, PrO)
 2. Algemene informatie aan ouders en leerlingen over VO en overgang PO-VO

 

 

 Het VO in Nederland

 

 • Bij voorkeur door adviesgroep
 • Mogelijk overleg met VO

Stap 2

 (Uiterlijk) eind groep 7

 1. pre-advies formuleren en bespreken met leerling en ouders

 

 

 

 

 

 

 

 • Informatie avonden PO-VO (groep 8)

 

 

 

Stap 3

Groep 8 (september, november)

PO

 1. Start Digitaal Overdrachtsdossier  definitief (DOD / OSO).
 2. Ouders informeren over (actuele)activiteiten in kader overgang.
 3. Nagaan of er onderzoek nodig is ivm LWOO, PrO.

 

 

 

 • Gelegenheid overleg met VO. (Evt. met ouders kan).
 • (Vroege) aanmelding PrO (wenselijk)
 • LVS compleet
 • Voor 1 maart advies

Stap 4

 

Medio groep 8

         PO

 1. Afronding aanmelding traject leerlingen LWOO & PrO
 2. definitief enkelvoudig schriftelijk advies aan ouders en leerling

 

 

 • Leerachterstanden/ leerdomeinen zonodig OPP bijgevoegd

Stap 5

Tussen 1 maart en 1 april

PO

 1. OSO
 2. ouders melden leerling persoonlijk aan bij VO
 • Mogelijk nader onderzoek LWOO en/of ondersteuning  op maat i.v.m. OPP?
 •  
 •  
 •  
 • Hogere score eindtoets: heroverwegen basisschooladvies en eventueel bijstellen

Stap 6 

april, juni

VO

 • schriftelijk bericht ouders/leerling en basisschool
 • plaatsing in juiste afdeling / leerweg
 • kennismaking met VO

PO

 • voor eind mei: eindtoetsgegevens naar VO
 • uitwisselen gegevens in DUO/BRON

PO-VO

 • warme overdracht
          Jaaragenda
 • Datum bericht toelating
 • Datum kennismaking met VO-school
 • Planning Toetsen t.b.v. LWOO in het vmbo (drempelonderzoek)
 • Data eindtoets
 • POVO formulier uitslag Eindtoets
 

Stap 7

juni, september

 • VO: Interne overdracht
 
 • Passen de afgegeven schooladviezen bij het vervolgsucces van de leerlingen?

Stap 8

Terugkoppeling VO – PO

 

1e leerjaar

 • Elk rapport naar PO

 

2e en 3e jaar

Gegevens over het vervolg van de loopbaan van leerlingen

 • Einde schooljaar rapport gegevens naar PO
 

  

 

 

 

Copyright © 2023 OverlegPOVO    |    Site by WIS