Informatie

BELANGRIJKE DATA


Cito Eindtoets Basisonderwijs:  van 20-22 april 2022

Uitslag Cito Eindtoets Basisonderwijs op school: mei 2022

Aanmelding brugklassen: Maandagavond 7 maart en dinsdagavond 8 maart 2022 op de scholen voor voortgezet onderwijs.

Donderdag 10 mei 2022Bericht van toelating wordt verstuurd door voortgezet onderwijs aan ouders en basisschool.

Dinsdag 21 juni 2022: Kennismakingsmiddag brugklassers op alle scholen voor voortgezet onderwijs.

Copyright © 2022 OverlegPOVO    |    Site by WIS