Brieven & Documenten

De bijgevoegde documenten kunnen door het basisonderwijs gebruikt worden bij de overgang van de leerlingen.

PROCEDURE CENTRALE AANMELDING 

Tijdens het laatste jaar op de basisschool vinden de gesprekken plaats tussen de groepsleerkrachten/directies en de leerlingen van groep 8 en hun ouders over het advies voor het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt het onderwijskundig rapport (OKR) opgemaakt. Scholen voeren het OKR vóór 1 maart volledig in het eigen administratieprogramma in.

De aanmelding bij het voortgezet onderwijs gebeurt door de ouders zelf. Dit kan digitaal vanaf 17 maart 2025 via de website van de gekozen school. Op 24 en 25 maart wordt de digitale aanmelding doorgesproken op de scholen voor voortgezet onderwijs. Het POVO gaat er vanuit dat ouders hun kind op één v.o.- school aanmelden. Mocht dit niet het geval zijn, dan vult het basisonderwijs het juiste aantal uitgegeven formulieren aan op het adviesformulier. Bijvoorbeeld 'exemplaar 1 van 2'.
De basisschool kan een enkelvoudig en een dubbelvoudig advies geven. Het enkelvoudig advies moet worden opgevolgd door de v.o.- scholen. Bij het dubbelvoudig advies kan de v.o.-school een eigen keuze maken.  

In het onderstaande overzicht wordt duidelijk hoe de inschrijfdata zijn ingedeeld.

Overzicht aanmelddata 2025

 Bij de inschrijving worden 3 verschillende documenten ingeleverd, zoals uitgelegd in de onderstaande brief.

Ouderbrief centrale aanmelding 2025

Het eerste in te leveren document is het formulier "adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs". Dat dient ingevuld en ondertekend te worden door het basisonderwijs en wordt meegegeven bij het adviesgesprek dat met de ouders wordt gevoerd. 

Adviesverklaring_overgang_povo  2025

Adviesverklaring_overgang_povo 2025 docx

POVO formulier uitslag Doorstroomtoets PO 2025.pdf

POVO formulier uitslag Doorstroomtoets PO 2025.docx

De basisschool vult het onderwijskundig rapport (OKR 2019-2020) in en zet dat klaar in OSO.
Dit formulier s.v.p. als enige formulier nog gebruiken. 

OKR 2024-2025

OKR 2024-2025 pdf

Het digitaal ingevulde aanmeldformulier is op de VO-school aanwezig. Verder overleggen de ouders een kopie van een reisdocument met het Burger Service Nummer.
De basisscho0l plaatst uiterlijk 25 maart het overdrachtsdossier van de aangemelde leerlingen in OSO. De nieuwe school vraagt vervolgens digitaal via het eigen administratiesysteem het overstapdossier op bij de huidige school.
Via een beveiligde verbinding leest de nieuwe school het overstapdossier in het eigen systeem in.

De overdracht van informatie van P.O. naar V.O. geschiedt uitsluitend nog digitaal via OSO, de Overstap Service Onderwijs.
Voor vragen of opmerkingen over het overdrachtsdossier kunt u zich wenden tot de directeur van het Samenwerkingsverband VO, mevr. van der Meer, directie@swvdelangstraat.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 OverlegPOVO    |    Site by WIS